top of page
pexels-bongkarn-thanyakij-3758765.jpg

Vi mäter användarupplevelser

– det är goda nyheter för branschen

MedTech20® mäter, på ett standardiserat sätt, användarnas upplevelser av sina produkter. Det gör att medicintekniska företag kan utveckla produkter och hjälpmedel som bättre utgår från användares vardagsnära behov. Allt som krävs är att patienter svarar på 20 enkätfrågor. Sen sköter vi resten.

Därför är MedTech20 bra för branschen

Genom att mäta hur användare upplever sina produkter kan dessa förfinas. På samma sätt kan MedTech20 användas under produktutveckling, vilket kan spara tid och sänka kostnader då detta arbete redan från början utgår från verkliga och vardagsnära behov.

Det här medför en rad fördelar för företag i den medicintekniska branschen. Framförallt genom att dess produkter kan anpassas så att de bättre fyller användarnas vardagsnära behov. Det kan i sin tur medföra samhällsekonomiska vinster i form av minskat vårdbehov, vilket gör företaget mer attraktivt vid såväl privata som offentliga upphandlingar.

pexels-bongkarn-thanyakij-3758735.jpg
Medtech.jpg

Områden inom vilka MedTech20 mäter vardagsnära livskvalitet

modell.png
bottom of page