top of page
pexels-fauxels-3184454.jpg

MedTech20 förvandlar upplevelser
till analyserbara data – det vinner alla på.

bgr.jpg

Ingela Björholt, PhD fick idén till MedTech20® när hon var VD för Nordic Health Economics AB, ett konsult- och forskningsbolag inom hälsoekonomi, som förvärvades av PharmaLex GmbH 2017.

Företagets mångåriga arbete med underlag för beslut om subventioner för läkemedel av Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV) satte fokus på behovet av bättre underlag för analys av kostnadseffektiviteten hos medicintekniska produkter. Då dessa ofta har egenskaper som inte kan fångas med kliniska variabler, såsom hälsorelaterad livskvalitet, krävdes något nytt. Något som bättre kunde mäta den vardagsnära livskvaliteten. 

Denna utmaning stimulerade forskargruppen och resultatet blev en metod som publicerades 2017*).

MedTech20 undantogs vid försäljningen av Nordic Health Economics AB, och rättigheterna till metoden övergick till NHE Licence AB.

*) Ref: Lesén E, Björholt I, Ingelgård A, Olson Fredrik J Exploration and preferential ranking of patient benefits of medical devices: a new and generic instrument for health economic assessments. Int J Technol Assessment in Health Care. 2017; 33 (4) , 463–71.

pexels-fauxels-3183183.jpg
bottom of page