Image by Thomas Lefebvre

Behandling av personuppgifter

För information om hur vi behandlar personuppgifter

vänligen kontakta oss på info@medtech20.com

NHE Licence AB är upphovsrättsinnehavare och ägare av samtliga rättigheter till MedTech20®, innefattande men inte begränsat till alla översättningar, anpassningar och andra utvecklingar (t.ex. elektroniska versioner) av MedTech20® och MedTech20® Questionnaire. MedTech20® skyddas av internationell upphovsrätt och är registrerat under US Copyright Office nummer: TX 8-530-865. Alla rättigheter reserveras NHE Licence AB. Kopiering eller användning får inte ske utan godkännande.