Image by Beatriz Pérez Moya

Publikationer

bgr.jpg

Development and psychometric validation of MedTech20®

Lesén E, Björholt I, Ingelgård A, Olson F. Exploration and preferential ranking of patient benefits of medical devices: A new and generic instrument for health economic assessments. Int J Technol Assessment in Health Care. 2017;33(4):463-71

 

Läs artikeln (engelska)

 

Exempel på tillämpade studier

 

Konferenser

Hagberg K. Measuring General Benefits of Medical Technology Products Exemplified by users of Bone-Anchored Transfemoral Prothesis. https://www.ispo-congress.com/media/teaser/ISP19_Abstract-Book.pdf. Abstract No 4.3.6.a; page 422

 

Sebastian Möller, Bodil Ivarsson, Lars-Åke Nordström, Anders Johansson.

Patienters livskvalitet och upplevelse av användningen av portabla
syrgaskoncentratorer. Abstract Medicinteknikdagarna, Linköping, 2-3 okt, 2019

 

Artiklar

Möller S, Ivarssson B, Nordström L-Å. Johansson A. Patients Experience of a Portable Oxygen Unit and Health-Related Quality of Life - A Cross-sectional Study. Healthcare 2020;8:182:2-8

Hagberg K, Brodtkorb TH. Patient-reported benefits of bone-anchored transfemoral prostheses as assessed by MedTech20©, a general outcome measure for medical products. Prosthet Orthot Int. Accepted.

NHE Licence AB är upphovsrättsinnehavare och ägare av samtliga rättigheter till MedTech20®, innefattande men inte begränsat till alla översättningar, anpassningar och andra utvecklingar (t.ex. elektroniska versioner) av MedTech20® och MedTech20® Questionnaire. MedTech20® skyddas av internationell upphovsrätt och är registrerat under US Copyright Office nummer: TX 8-530-865. Alla rättigheter reserveras NHE Licence AB. Kopiering eller användning får inte ske utan godkännande.