top of page
pexels-picjumbocom-461077.jpg

Så här fungerar MedTech20®

Medtech.jpg
modell2.png
bgr.jpg

Först fyller deltagarna i MedTech20 Questionnaire

Enkäten har 20 vetenskapligt validerade frågor som handlar om hur produkter uppfattas inom kategorierna trygghet, integritet, socialt deltagande och bekvämlighet. Frågorna baseras på en sjugradig skala som går från ”stämmer överhuvudtaget inte” till ”stämmer helt och hållet”.

Syftet är att studera egenskaper hos medicintekniska produkter som inte kan mätas utifrån kliniska parametrar, men som påverkar patienters möjlighet att leva ett gott vardagsliv.

Varje produkt får en profil

När undersökningen är klar sammanställs svaren, vilket ger produkten en profil. Den kan användas för att kommunicera nyttan med produkten, men också för att underlätta vidare- och nyutveckling av produkter.

pexels-picjumbocom-461077.jpg

Till sist räknar vi ut MedTech20 Index

MedTech20® Index bygger delvis på data från en svensk befolkningsstudie. Vi undersökte hur betydelsefulla de 20 produktegenskaperna i enkäten upplevdes vara i förhållande till varandra. På det sättet har var och en av egenskaperna en vikt baserat på befolkningens rangordning.

När resultaten från MedTech20 Questionnaire ges numeriska värden och kombineras med dessa vikter får vi en skattning av hur produkten påverkar den vardagsnära livskvaliteten från samhällets perspektiv.

 

Det ger ett värde mellan 0 och 1, MedTech20 Index, som kan användas som ett referensvärde för att jämföra produkter, till exempel vid analys av kostnadseffektivitet (en metod inom hälsoekonomi). 

Användningsområde

Image by Mika Baumeister

MedTech20 kan användas vid utvärdering av alla typer av medicintekniska produkter, för alla typer av sjukdomar och funktionsvariationer, och under olika faser av produktens livscykel. Den kan även användas under produktutveckling för att bedöma det potentiella värdet utifrån såväl tillverkarens som sjukvårdens perspektiv.

bgr.jpg

Först fyller deltagarna i MedTech20 Questionnaire

Enkäten har 20 vetenskapligt validerade frågor som handlar om hur produkter uppfattas inom kategorierna trygghet, integritet, socialt deltagande och bekvämlighet. Frågorna baseras på en sjugradig skala som går från ”stämmer överhuvudtaget inte” till ”stämmer helt och hållet”.

Syftet är att studera egenskaper hos medicintekniska produkter som inte kan mätas utifrån kliniska parametrar, men som påverkar patienters möjlighet att leva ett gott vardagsliv.

Varje produkt får en profil

När undersökningen är klar sammanställs svaren, vilket ger produkten en profil. Den kan användas för att kommunicera nyttan med produkten, men också för att underlätta vidare- och nyutveckling av produkter.

pexels-picjumbocom-461077.jpg

Till sist räknar vi ut MedTech20 Index

MedTech20® Index bygger delvis på data från en svensk befolkningsstudie. Vi undersökte hur betydelsefulla de 20 produktegenskaperna i enkäten upplevdes vara i förhållande till varandra. På det sättet har var och en av egenskaperna en vikt baserat på befolkningens rangordning.

När resultaten från MedTech20 Questionnaire ges numeriska värden och kombineras med dessa vikter får vi en skattning av hur produkten påverkar den vardagsnära livskvaliteten från samhällets perspektiv.

 

Det ger ett värde mellan 0 och 1, MedTech20 Index, som kan användas som ett referensvärde för att jämföra produkter, till exempel vid analys av kostnadseffektivitet (en metod inom hälsoekonomi). 

Användningsområde

Image by Mika Baumeister

MedTech20 kan användas vid utvärdering av alla typer av medicintekniska produkter, för alla typer av sjukdomar och funktionsvariationer, och under olika faser av produktens livscykel. Den kan även användas under produktutveckling för att bedöma det potentiella värdet utifrån såväl tillverkarens som sjukvårdens perspektiv.

bottom of page