pexels-gustavo-fring-3985299.jpg

Nu kan vi mäta den vardagsnära livskvaliteten

– det hjälper vården att välja rätt 

Med hjälp av MedTech20® kan inköpare och vårdgivare välja medicintekniska produkter som uppskattas av patienterna.
Det gör gott för såväl individen som för samhället.

Därför är MedTech20® bra för vården

MedTech20 är en standardiserad metod som mäter hur medicintekniska produkter påverkar användarnas trygghet, integritet, sociala deltagande och bekvämlighet. Alltså det som påverkar välbefinnande i vardagslivet.
 

Det ökar kunskapen på beställarsidan och gör det enklare att identifiera de medicintekniska produkter som bäst möter användarnas behov. Självfallet kan det också bli ett viktigt verktyg för att, tillsammans med företag, driva på utvecklingen mot de produkter som har störst effekt på individers hälsa och därmed bidrar till större samhällsekonomisk nytta.

Medtech.jpg

Områden inom vilka MedTech20 mäter vardagsnära livskvalitet

NHE Licence AB är upphovsrättsinnehavare och ägare av samtliga rättigheter till MedTech20®, innefattande men inte begränsat till alla översättningar, anpassningar och andra utvecklingar (t.ex. elektroniska versioner) av MedTech20® och MedTech20® Questionnaire. MedTech20® skyddas av internationell upphovsrätt och är registrerat under US Copyright Office nummer: TX 8-530-865. Alla rättigheter reserveras NHE Licence AB. Kopiering eller användning får inte ske utan godkännande.