top of page
pexels-gustavo-fring-3985299.jpg

Nu kan vi mäta den vardagsnära livskvaliteten

– det hjälper vården att välja rätt 

Med hjälp av MedTech20® kan inköpare och vårdgivare välja medicintekniska produkter som uppskattas av patienterna.
Det gör gott för såväl individen som för samhället.

Därför är MedTech20® bra för vården

MedTech20 är en standardiserad metod som mäter hur medicintekniska produkter påverkar användarnas trygghet, integritet, sociala deltagande och bekvämlighet. Alltså det som påverkar välbefinnande i vardagslivet.
 

Det ökar kunskapen på beställarsidan och gör det enklare att identifiera de medicintekniska produkter som bäst möter användarnas behov. Självfallet kan det också bli ett viktigt verktyg för att, tillsammans med företag, driva på utvecklingen mot de produkter som har störst effekt på individers hälsa och därmed bidrar till större samhällsekonomisk nytta.

Doctor's Appointment
Medtech.jpg

Områden inom vilka MedTech20 mäter vardagsnära livskvalitet

modell.png
bottom of page