top of page

MedTech20® ger användare av
medicintekniska produkter rösten de saknat.

MedTech20 mäter upplevelser så att produkter kan optimeras.
Det ökar livskvaliteten i vardagen.

Vad är MedTech20?

MedTech20 är en standardiserad metod som mäter hur medicintekniska produkter påverkar trygghet, integritet, socialt deltagande och bekvämlighet. Alltså det allmänna välbefinnandet. 

Vår metod består av två delar. Dels en enkät med vetenskapligt utvecklade frågor om produktegenskaper som ger en produktprofil. Dels en algoritm som väger in hur befolkningen rangordnar dessa egenskaper. Det ger ett index som uppskattar hur produkten påverkar vardagsnära livskvalitet från ett samhällsperspektiv. På så vis skapas ett referensvärde som möjliggör jämförelser mellan olika produkter. 

 

För den medicintekniska branschen ger det här ny kunskap som kan användas för att utveckla mer användarvänliga produkter. Ser vi till inköpare och sjukvården ger MedTech20 en chans att fatta bättre vårdbeslut. 

Enkelt uttryckt mäter MedTech20 det som inte tidigare kunnat mätas – och det vinner alla på.

pexels-bongkarn-thanyakij-3758765.jpg

Vi ger företag en möjlighet

att utveckla bättre produkter

Tack vare MedTech20 kan företag utveckla produkter som på ett bättre sätt uppfyller användarnas krav.

pexels-gustavo-fring-3985299.jpg

Vi visar vården vägen till bättre inköpsbeslut

MedTech20 hjälper inköpare att välja lösningar som ökar nyttan för såväl individen som samhället.

pexels-ketut-subiyanto-4426456.jpg

Varför ska du
besvara enkäten?

Med hjälp av svaren kan produkter förbättras så att människors vardagsnära livskvalitet ökar.

bgr.jpg

”Hälsorelaterad livskvalitet har länge kunnat mätas med etablerade metoder. Med hjälp av MedTech20 kan vi

nu även mäta vardagsnära livskvalitet.”

 

Ingela Björholt, PhD VD NHE Licence AB


Läs mer om hur vi utvecklade metoden i Lesén et al, 2017.

bottom of page